Duben 2015

Řekni

16. dubna 2015 v 21:22 Nálady
Mám se bát ticha?
Pověz.
Je v tom tichu jen líné odpoledne?
Je to ticho prázdné hlavy?
Nebo je plné polovičních nádechů
a nerozhodných pomlk?
Pověz.
Pokud ticho tíží na rtech, postrč aspoň jedno slovo.
Malé znamení.
Možná bych to měla vidět,
když máš těžké oči.
ale mám ty své
samým štěstím zavřené.
Řekni.
Stačí jedno slovo.
Ne, nebudu smutná, slibuju.